ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 11:21 AM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » elemzési segédletek

verselemzési szempontok

I. Bevezetés

·         keletkezési körülmények,  

·         alkotó – kor, írócsoporthoz, stlusirányzathoz tartozás,

·         tematikus csoport, pályaszakasz

 

II. Tárgyalás

·         cím és szövegegész viszonya

·         beszédhelyzet:  a  megszólító és a megszólított viszonya. Ki a beszélő, lírai én? Magánbeszéd vagy megszólít másik szereplőt is? Megidézi-e a szöveg a megalkotott másik alak(ok) válaszát, beszédét?  Mit tudunk meg a résztvevőkről, a megszólalás körülményeiről, a nyelvhasználatról, a megszólalás céljáról?

·         vershelyzet : a szövegből kiolvasható (vagy elképzelhető) megalkotott  szituáció, jelenetkeret. a vers megszületésével kapcsolatos  fi ktív vagy valós tér- és időmozzanatokra való utalást, valamint díszletezést. De vershelyzet egy-egy emberi szituációnak a rögzítése is, amelyre a versben válasz fogalmazódik. És vershelyzet az is, amikor a vers beszélője megjelöli viszonyát tárgyához.

·         verstípus (lírai közlésforma):  vallomásos, létösszegző, számvető, önmegszólító, idő- és  értékszembesító, létvers

·         kompozíció (szerkezet)

-          tér-, időszerkezet;

-          epikus elemek,

-          érvelő (retorizált), szónoki ;

-          részek: felütés, középső, zárlat

-          harmonikus, szimmetrikus (reneszánsz); keretes

·         poétizáltság  (nyelvi megformáltság)

-          zeneiség: ritmus (hangsúlyos  magyaros, időmértékes, kever vagy szimultán), rím, hangutánzó, hangfestő szavak,

-          szóképek (metafora, hasonlat, metonímia ..)

-          alakzatok (ismétlés, elhallgatás, párhuzam, ellentét…)

-          szókincs: nyelvi rétegek (tájszók, argó, archaizálás…), szófajok gyakorisága

-          mondatok – versmondatok, szerkezet, modalitás

-          motívumok (ismétlődő elem), toposzok (közismert, különböző korokon átívelő kép, írói/költői közhely ), archetípus (szimbolikus képzetek, amelyek az emberiség közös tudatalattijában fellelhető tapasztalatokat rögzítik)

·         stílus

·         hangnem: ünnepélyes, humoros, dühös, önironikus

·         műfaj: pl. óda, himnusz, epigramma

·         a mű értelmezése, érvényessége, hatása

 

III. Befejezés

·         összegzés, értékelés, egyéni vélemény

·         párhuzamok, kapcsolat más művekkel, a mű utóélete

Kategória: elemzési segédletek | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-15)
Megtekintések száma: 528 | Címkék (kulcsszavak): verselemzés
*