ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 11:41 AM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » történelem érettségi témakörök, követelmények

9. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSIG,10. MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTOZÁSIG

9. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSIG

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

9.1. Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei

Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai
hatásai.

A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere és intézkedései. A tanácskormány uralomra kerülése, politikája, bukásának okai. Trianon társadalmi és bel- és külpolitikai következményei.

9.2. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései.

Politikai életpályák bemutatása és elemzése (pl. Bethlen István, Teleki Pál). Gazdasági válság és radikalizálódás a belpolitikában (Gömbös és kísérlete).

9.3. Művelődési viszonyok és az életmód

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.

A klebelsbergi kultúrpolitika kibontakozása és főbb jellemzői (pl. kultúrfölény, valláserkölcsi nevelés). Tudomány és művészet főbb képviselő a két világháború közötti
Magyarországon (pl. Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla).

9.4. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között.

Magyarország a náci birodalom árnyékában (pl. gazdasági és politikai kényszerek, kitörési kísérletek). A területi revízió lépései.

9.5. Magyarország részvétele a világháborúban

Magyarország háborúba lépése és részvétele a  Szovjetunió elleni harcokban.

Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlékbizottság, szárszói találkozó).

9.6. A német megszállás és a holokauszt Magyarországon

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon (pl.
zsidótörvények gettósítás, deportálás).

Az antiszemitizmus és a zsidókérdés Magyarországon.

 

 9. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSIG

Fogalmak: őszirózsás forradalom, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció, kommunisták,népi falukutató mozgalom,  nyilasmozgalom, zsidótörvények, hadigazdaság,”hintapolitika”, „kiugrás”,  gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, nyilasok

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, Teleki Pál, Szálasi Ferenc, Bárdossy László, Kállay Miklós, Dálnoki Miklós Béla,

Évszámok: 1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 21., augusztus 1., 1920. június 4., 1921-31, 1927, 1918, 1919, 1920, 1938, 1939, 1940, 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19, 1944. október 15., 1944. december 21, 1945. április

Topográfia: Doberdó, trianoni Magyarország, Piave, Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék, Észak-Erdély

 

10. MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTOZÁSIG

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

10.1. A szovjet felszabadítás és megszállás

A szovjet felszabadítás és megszállás. Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége.

A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945 és 1948 között (pl. SZEB intézkedései, németek  kitelepítése).

10.2. A határon túli magyarság sorsa

A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban.

10.3. A kommunista diktatúra kiépítése és működése

Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi-korszakban. Életmód és mindennapok.

Az elnyomás formái és „gépezete”.

10.4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei.
A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai.

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései (pl. szuezi válság szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben).

10.5. A Kádár-rendszer jellege, jellemzői

A rendszer jellemzői a Kádárkorszakban. Életmód és mindennapok.

A kádári társadalom- és kultúrpolitika alakulása (pl. „gulyás- vagy fridzsiderkommunizmus”, három T).

10.6. A rendszerváltozás

A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. államforma, szabadságjogok, függetlenség).

Magyarország a kilencvenes években (pl. jogalkotás, társadalmi változások - vesztesek és győztesek).

 

10. MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTOZÁSIG

 Fogalmak: ideiglenes nemzetgyűlés, SZEB, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, földosztás, ÁVH,  internálás, munkástanács,ellenzéki mozgalmak,  reformszocializmus, pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, államosítás,  „gulyás- vagy fridzsiderkommunizmus”, három T

Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád

Évszámok: 1945, 1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., november 4, 1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991, 1989-1990

 

Kategória: történelem érettségi témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-08-08)
Megtekintések száma: 1359
*