ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 1:14 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » történelem érettségi témakörök, követelmények

5. MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN, 6. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS, A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA

5. MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

5.1. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása. Végvári küzdelmek.

Összetartó és elválasztó erők a három országrészben (pl. törökök elleni védekezés, gazdaság, vallás). A rendi és vallási törekvések összekapcsolódása a Bocskai-féle szabadságharcban.

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (pl. három nemzet, vallási tolerancia).

Bethlen Gábor kül- és belpolitikája.

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc

A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai. A szatmári béke.

A török kiűzésének kérdései és Zrínyi Miklós. A spanyol örökösödési háború és a Rákóczi szabadságharc.

5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban

Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása. Mária Terézia és II. József reformjai.

Az udvar és a rendek viszonyának alakulása.

5.5. Művelődés, egyházak, iskolák

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai források alapján.

Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései.

 

Fogalmak : örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, trónfosztás, szpáhi,janicsár, pasa, helytartótanács, betelepítés, kettős vámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg, bevándorlás, úrbérrendezés, állandó hadsereg, államnyelv, oktatáspolitika

Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Szulejmán, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, Dobó István, III. Károly, Mária Terézia, II. József

Évszámok: 1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591-1606, 1664, 1686, 1699, 1703-11, 1740-80, 1767, 1777, 1780-1790

Topográfia: Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, Pozsony, Isztambul, Határőrvidék, Bánát
 

6. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS, A  NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. Az alkotmányos monarchia válsága és
bukása.

A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak), valamint képviselőik társadalmi és politikai elképzeléseinek összehasonlítása. A jakobinus diktatúra.

6.2. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája

A napóleoni háborúk fordulópontjai (pl. Moszkva, Lipcse). A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.

6.3. A XIX. század eszméi

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői források alapján. A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás).

6.4. Az ipari forradalom és következményei

Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és néhány találmánya. Az ipari forradalom teremtette ellentmondások (pl. környezetszennyezés, életmódváltozás, a nyomor kérdése).

Az ipari forradalom eredményeinek (pl. városiasodás, demográfiai robbanás) kibontakozása és egymásra hatása.

6.5. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón

Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása. Németország nagyhatalommá válása.
A balkáni konfliktusok okai.

A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború előtt. Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón.

6.6. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik

A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása. A technikai fejlődés hatása a
környezetre és az életmódra konkrét példák alapján.

Az ipari forradalom legfontosabb találmányainak és felfedezőinek bemutatása (pl. Benz, Edison, a robbanómotor, telefon). A tudományos és technikai fejlődés hatása a társadalomra, a gondolkodásra,
az életmódra és a környezetre.

 

Fogalmak: „harmadik rend”, girondiak,  jakobinus, nemzet, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, emigráció, reakció, terror, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, gyár, vállalkozó, haszon, bérmunkás, kapitalizmus, tőkés, proletár, Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, periféria, részvénytársaság, középosztály, civil társadalom, bolsevik,  anarchizmus, szakszervezetek,  polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant, keleti kérdés,

Személyek: Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson,  Kutuzov,  Watt, Stephenson, Mazzini, Marx, Engels,  III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II. Vilmos,  Lenin, Lincoln, Edison

Évszámok: 1776, 1783, 1789, 1794, 1804-15, 1815, 1830, 1848, 1853-56, 1861, 1861-65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1907

Topográfia: Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, Washington, Waterloo, Boston, Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, Elzász-Lotaringia, Németország, Olaszország, Románia, Szerbia, Bulgária 

 

Kategória: történelem érettségi témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-12)
Megtekintések száma: 1195
*