ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 1:03 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » történelem érettségi témakörök, követelmények

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora, 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban

3. A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM MEGTEREMTÉSE ÉS VIRÁGKORA

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

3.1. A magyar nép őstörténete és vándorlása

A magyar nép vándorlása térkép alapján.

A vándorló magyarság képe a korabeli forrásokban (pl. arab és bizánci források).
Eltérő tudományos elképzelések a magyar őstörténettel kapcsolatban (pl. eredet, őshaza).

3.2. A honfoglalástól az államalapításig

A honfoglalás. A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja források alapján.   Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége.

A kalandozó magyarok képe a korabeli forrásokban. Szent István törvényalkotó tevékenysége.

3.3. Az Árpád-kor

Az Aranybulla. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején.

3.4. Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején

Károly Róbert gazdasági reformjai. A magyar városfejlődés korai szakasza.

Nagy Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. Zsigmond király külpolitikája (pl. a
nyugati egyházszakadás megszüntetése, a huszita kérdés kezelése, oszmánok elleni védekezés).

3.5. A Hunyadiak

Hunyadi János harcai a török ellen. Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján.

Mátyás király bel- és külpolitikája.

3.6. Kultúra és művelődés

Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti emlékek felismerése.

Mátyás király és a reneszánsz.

Fogalmak: nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség, törzs, székely, kalandozások, szeniorátus, vármegye, 

ispán, tized, finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás, várnépek, 

várjobbágyok, bán, vajda, nádor, regálé, báró, nemes, Aranybulla, székelyek, szászok, kunok, tatár, harmincad, 

kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, főnemes, köznemes, kilenced, ősiség, 

végvári rendszer, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, aranyforint, bandérium, kormányzó, végvár, Corvina

Személyek: Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, Szent Gellért püspök, I. László, 

Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV. Béla, Julianus barát, Csák Máté, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál, Dózsa György,

Évszámok: 895, 896, 955, 973, 997-1000-1038, 1077-95, 1095-1116, 1205-1235, 1222, 1235-70, 1241-42, 1301, 

1308-42, 1342-82, 1351, 1387-1437, 1396, 1456, 1458-90

Topográfia: Ural, Volga,  Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, 

Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda, Temesvár, Körmöcbánya, S

elmecbánya, Besztercebánya, Kassa, Visegrád, Havasalföld, Moldva,Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs,


4. SZELLEMI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ ÚJKORBANTémákVizsgaszintek


Középszint


Emelt szint

4.1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai 
térkép alapján. Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára és a 
gyarmatosítás.

A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a legfőbb társadalmi és gazdasági folyamatok a XVI-XVII. században 
Nyugat-Európában.

4.2. Reformáció és katolikus megújulás

A reformáció főbb irányzatai források alapján 
(lutheránus, kálvinista). A katolikus megújulás, az ellenreformáció 
kibontakozása. A barokk stílus jellemzői.

Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a koraújkori Európában (pl. francia-Habsburg vetélkedés, harmincéves háború).

4.3. A kontinentális abszolutizmus és a 
parlamentáris monarchia megszületése Angliában

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. Az alkotmányos monarchia működése.


Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a mindennapi élet a kora újkori Angliában. Nagyhatalmi erőviszonyok, az európai egyensúly a XVIII. században.


4.4. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás


A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői források alapján.


Az új világszemlélet kialakulása (pl. 
racionalizmus), az újkori természettudományok (pl. mechanika, newtoni fizika) 
és társadalomtudományok (pl. társadalmi szerződés, államelmélet) 
kibontakozása.

Fogalmak:  újkor, azték, inka, 
felfedező, gyarmat, gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, , világkereskedelem, 
manufaktúra, bankár, hitel, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, 
református, ellenreformáció,  jezsuiták, barokk, anglikán, puritán, 
jogállam, merkantilizmus, katolikus megújulás, parlament, enciklopédia, ráció, 
a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus, 
alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve,  hatalmi 
ágak, forradalom, mechanika, newtoni fizika

Személyek: Kolumbusz, Magellán, V. Károly, 
Luther, Kálvin, Kopernikusz, Galileo Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, 
Richelieu, XIV. Lajos, Nagy Péter, Gutenberg, Leonardo da Vinci, Nagy Frigyes, 
Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot

Évszámok: 1492, 1517, 1588, 1618-48, 1640-49, 
1689, 1701-1714, 1740-48, 1756-63

Topográfia: Genf, Németalföld, Antwerpen, 
London, Versailles, portugál és spanyol gyarmatok, Amerika, Párizs, London, 
Szentpétervár, Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok 
Észak-Amerikában


Kategória: történelem érettségi témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-11)
Megtekintések száma: 2178
*