ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:03 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » társadalomismeret témakörök, követelmények

társadalomismeret érettségi követelmények "B"

Pszichológia

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

 

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT

A test és a lélek, az emberi én és a tudat

 

A lelki jelenségek organikus alapjai.

Az egyéni tulajdonságok és a környezeti hatások dinamikus kölcsönhatásai néhány fontos képesség és tulajdonság (intelligencia, temperamentum, személyiségvonások) esetében.

Az én és a tudat legfontosabb értelmezései.

 

Ismerje a test és lélek probléma néhány fontosabb interpretációját.

Legyen tisztában az öröklés és a környezet kölcsönhatásainak típusaival és mechanizmusaival, az emberi környezet különlegességével.

Mutassa be, milyen álláspontokat képviselnek az ismert pszichológiai irányzatok az én és a személyiség értelmezése terén.

A kognitív

funkciók

 

Az emberi érzékelés és észlelés legfontosabb sajátosságai.

Melyek a legfontosabb megismerő funkciók: (figyelem, emlékezet, gondolkodás) ezek működése.

A megismerés és a motiváció legfontosabb összefüggései.

 kognitív képességek fejlődésének legfontosabb állomásai.

 

Legyen tisztában a megismerés kiemelt és irányító szerepével az emberi lelki funkciók körében. Ismerje a megismerőfunkciók belső összefüggéseit, a belső és a külső ösztönzők tanulásra gyakorolt hatásait.

Legyen tisztában az értelmi fejlődés menetével és más mentális funkciókra gyakorolt hatásával.

A beszéd és a kommuni-káció

 

 nyelvnek az emberi társadalomban betöltött szerepe, valamint a nyelv elsajátítási folyamatának a szabályszerűségei.

A verbális és nem verbális kommunikáció néhány fontosabb válfaja.

 tömegkommunikáció néhány fontosabb sajátossága.

 

Ismerje a kommunikáció   szerkezetét, az egyes alkotóelemek szerepét az üzenet kialakulásában, a kommunikáció fajtáit és azok összetett jelentéseit.

Legyen tisztában a mai tömegkommunikáció fajtáival és az általuk gyakorolt társadalomszervező, illetve szocializációs hatásokkal.

A motiváció, az érzelmek és az akarat

 

Ismerje a motiváció élettani szerepét és működését, kapcsolatát a szükségletekkel.

Ismerje az érzelmek motivációs hatásait.

Legyen tájékozott azzal kapcsolatban, hogy milyen motivációs háttere van az emberi szexualitásnak, az utódgondozásnak, valamint az agresszív viselkedésnek.

 

Legyen tisztában az alapvetően emberi motivációk fajtáival, jellegzetességeivel, az akaratszabadság és a belső, élettani motívumok kölcsönhatásainak nyitott kérdéseivel.

Ismerje a legfontosabb érzelem-elméleteket.

Legyen képe arról, hogy milyen szerepet játszanak az emberi döntések meghozatalában az érzelem, az akarat és a tudat kölcsönhatásai.

A szociali-záció folyamata.  

A szemé-lyiség és a társas jelenségek

 

Ismerje, hogy milyen szerepet játszanak a családon belüli az intim érzelmi kapcsolatok az emberi fejlődésben. Ismerje a család és a szülői szerep jelenkori sajátosságait.

Legyen tisztában a gyermek fejlődéséneklegfontosabb állomásaival.

Ismerje  a legfontosabb társas hatásokat (azonosulás, szociális tanulás).

Ismerje a társas alakzatok (pár, tömeg, csoport) legfontosabb jellegzetességeit,

 

Ismerje a szocializáció különféle szintjeit (mikro-, mező- és makroszint), a kultúra és a viselkedés sajátos összefüggéseit. Ismerje a családi élet szakaszait, a családcsoport működésének sajátosságait.

Ismerje a csoportszervező-dés  és –működés alapelveit, a tömegjelenségek (pánik, divat, rohamszerű cselekvés) pszichológiai sajátosságait.

Lelki egészség és betegség

 

Ismerje a testi és lelki egészség néhány különböző fajta értelmezését.

Legyen tudatában annak, hogy a lelki nehézségekkel meg lehet küzdeni, és ebben szakemberek segítségére lehet támaszkodni.

Ismerje a devianciák, az antiszociális viselkedés és lelki betegségek legfontosabb fajtáit.

 

Ismerje a lelki betegségek felismerésének legfontosabb módszereit.

Ismerje a lelki nehézségekkel való megküzdés tipikus fázisait és az ellenálló képesség kialakulásának feltételeit.

Ismerje a devianciák szociológiai és pszichológiai értelmezését.

Kategória: társadalomismeret témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-11)
Megtekintések száma: 1408
*