ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:37 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » segédanyagok

szakirodalom, honlapajánló

Társadalomismeret

1.       A társadalmi szabályok. Az erkölcs, a jog, a hagyomány, a szokás

http://www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/altalanos-pedagogia/etika_segedlet.pdf


2.       Jogi alapismeretek

·         Jogos, jogtalan

·          Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok, valamint az ezekhez társuló kötelességek.

·         Fiatal- és gyermekkorúak speciális jogi és intézményes védelme

·         Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői. A bírósági eljárás szereplői és főbb

szakaszai.

·         Munkajogi alapismeretek. Önéletrajz

Jakab György - Falus Katalin Erkölcs és jog. Társadalomismeret 2.

Kukorelli István-Pozsár-Szentmiklósy Zoltán:  Állampolgári ismeretek


3.       Állampolgári ismeretek

·         A mai Magyarország és az Európai Unió országainak politika intézményrendszere.
·         A magyar Alkotmány
·         Az Alkotmánybíróság
·         Az  országgyűlés
·         Az államtípusok jellemzői
·         Nemzetközi konfliktusok jelenleg a világban.

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: 

Társadalomismeret . A politika, a munka világa, az életmód kérdései - 11-12.
osztály.  A politika világa (Bayer József)

Kukorelli István-Pozsár-Szentmiklósy Zoltán:  Állampolgári ismeretek (Mozaik K.)


Alkotmányjog - Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet (2005) Majtényi, László - Szabó, Máté 

4.       A család és a felnőtté válás

·         A család funkciói
·         A család fogalma és szerepe napjainkban, családtípusok jellemzői
·         A családi munkamegosztás, a háztartás és a családi költségvetés jellemzői.
·         A szocializáció fogalma.
·         A  mentálhigiénés, különösen a drogfogyasztás okozta problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás életszakaszában.

Magyarország a XX. században . A család kialakulása, a családformák történelmi változásai 
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/192.html


Család, gyerek,  társadalom
http://mek.oszk.hu/05400/05461/05461.pdf 

5.   Az egyén, a közösség, a társadalom és a kultúra fogalmai.

·         A  nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmak jelentése, valamint a magyar nemzettudat fejlődésének sajátosságai.
·         A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek számaránya, földrajzi elhelyezkedése, jellemzői, szervezeteik tevékenysége
·         A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme, a pozitív diszkrimináció kérdésköre
·         A települési önkormányzatok feladatköre, szervezeti felépítése, költségvetése


Száray_Kaposi: Történelem IV. (Nemzeti Tk.) A globális világ előnyei és gondjai

Mindentudás Egyeteme:  FORRAY R. KATALIN Együtt vagy külön? Cigányok, romák, magyarok és az iskola 
Mindentudás Egyeteme:  
GÁNGÓ GÁBOR Mi a nemzet? - A népek életéről és haláláról 

6.       A társadalmi viszonyok

·         A  mai magyar társadalom rétegződésének fő jellemzői.
·         A hazai urbanizációs és regionális problémák, Magyarországon a földrajzi társadalmi  rétegződés okai, következményei, mutatói
·         a  szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei
·         A helyi társadalom összetevői, az egyesületek, kamarák, szakszervezetek céljai, feladatai
·         A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jogvédelmének társadalmi szükségessége és a megvalósulás módja

Forgács Attila- Györfi-Tóth Péter-Mező Ferenc- Nagy I.- Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek II.fej.

Kolosi Tamás: A társadalmi mobilitás forrásai  (Mindentudás Egyeteme) 
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/153-a-t%C3%A1rsadalmi-mobilit%C3%A1s-forr%C3%A1sai.html 

Jelenismeret

1.       Az új gazdasági és társadalmi világrend
·         A  technológiai-gazdasági fejlődés alapvető sajátosságai.
·         Az állandó növekedésre irányuló racionális gazdasági magatartás sajátosságai és veszélyei a piacgazdaságban.
·         A  gazdasági fejlődés és a környezet- szennyezés alapvető összefüggései.
a mai Magyarországot is érintő globalizációs kihívások
·         az európai integráció legfőbb sajátosságai, a  legjelentősebb nemzetközi szervezetek
·         szabadság, a jólét, a társadalmi igazságosság és a technológiai modernizáció
·         a mikro- és makroökonómia lehetséges konfliktusai

Száray_Kaposi: Történelem IV. (Nemzeti Tk.) A globális világ előnyei és gondjai

Makroökonómia

Lányi András - Jakab György : Erkölcsi esettanulmányok

Mindentudás Egyeteme: Chikán Attila:  Verseny az egész világ? – Gazdasági versenyképesség és társadalmi jólét
·         Az információs társadalom fogalma, valamint az információrobbanás társadalmi hatásai.
·         kulturális uniformizálódás, kulturális sokféleség

Mindentudás Egyeteme:  HAVASS MIKLÓS

A számítógéptől az információs társadalomig
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/26-a-sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pt%C5%91l-az-inform%C3%A1ci%C3%B3s-t%C3%A1rsadalomig.html

BODÓ BALÁZS Hatalmas hálózatok - internetes közösségek, társas hálózatok
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/167-hatalmas-h%C3%A1l%C3%B3zatok-internetes-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-t%C3%A1rsas-h%C3%A1l%C3%B3zatok.html 

 3.       Az  életmód átalakulása

·         A pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei, a mai Magyarországon.
·         Az önéletrajzírás és az álláskeresés alapvető „szabályai” (információforrások fajtái, teendők a hirdetés elolvasásától az interjúzás lezárásáig).
·         A fogyasztói társadalom fogalma, e társadalmi forma előnyei és hátrányai.
·         A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása  a mai világban.
·         A munka világának átalakulása a globalizáció korában.
·         A női emancipáció fogalma, és ezek társadalmi hatásai.

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes
Társadalomismeret . A politika, a munka világa, az életmód kérdései - 11-12. osztályA munka világa (Jávor István) Az életmód kérdései (Utasi Ágnes)

4.       A növekedés határai

·         Milyen hatást gyakorol a természeti környezetre a technikai civilizáció és a gazdasági növekedés.
·         A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a „harmadik világban”,
·         a népesség csökkenésének és elöregedésének problémáit hazánkban és más európai országokban.
·         A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló kulturális, gazdasági és politikai okok.
·         Mit tehet az egyén és a társadalom az üzleti szemlélet túlzásaiból eredő károk ellensúlyozására (pl. környezetvédő, segélyező programok, szervezetek bemutatása).
·         A várható életkor, és a születésszám változásának jellemzői és társadalmi következményei Magyarországon
·         A fenntartható fejlődés

Forgács Attila- Györfi -Tóth Péter-Mező Ferenc- Nagy I.- Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek  I/4.


LÁNYI ANDRÁS A fenntartható társadalom (2007) 
http://www.scribd.com/doc/34982769/Lanyi-Andras-A-fenntarthato-tarsadalom 

Átfogó

Jakab György - Falus Katalin: Érettségi mintafeladatok és megoldások – Társadalomismeret

NTK flipbookjai:
Forgács Attila- Györfi-Tóth Péter-Mező Ferenc- Nagy I.- Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek Társadalmi és állampolgári ismeretek
Boronkay Szabolcs - Ispanovity Mária: TársadalomismeretTársadalomismeret

PSZICHOLÓGIA

Szociális pszichológia (Digitélis tankönyvtár) 

Kategória: segédanyagok | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-11)
Megtekintések száma: 4464
*