ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:41 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Fájlok » történelem feladatsor

8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A KÉTPÓLUSÚ VILÁG FELBOMLÁSÁIG
2012-08-18, 6:33 PM

1.       Tegye sorrendbe az alábbi országokat az első világháborúba való belépésük szerint, majd töltse ki a táblázatot! (A helyes sorrend 1 pont, a többi elem 0,5 pont, összesen 7 pont.)

Németország, Románia, Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Szerbia, Olaszország

Sorrend

Ország neve

Hadbalépés éve

Hadbalépés konkrét területi célja vagy

(katonai, politikai) oka

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

2.       Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (Elemenként 1 pont)

 

Állítás

Igaz

Hamis

a) Benes első elképzelése szerint a háború után Csehszlovákia lemondott volna a Szudéta-vidék egy részéről.

 

 

b) A csehországi német szociáldemokraták elfogadták volna a

németek Csehországon belüli belső átcsoportosítását.

 

 

c) Az Atlanti Charta megfogalmazta a csehszlovákiai németek kitelepítésének elképzelését.

 

 

d) A lidicei vérengzés kiváltó oka az volt, hogy napvilágra került a csehországi németekkel kapcsolatos kitelepítési terv.

 

 

e) A romániai zsidókat a németek Auschwitzba és más táborokba deportálták.

 

 

f) A szovjetek 14.000 fogságba ejtett lengyel tisztet kivégeztek a II. világháború során.

 

 

g) Jugoszlávia és Magyarország között is létrejött egy lakosságcsere-egyezmény, amit végül nem hajtottak végre.

 

 

h) Lengyelország felszabadítása után Lengyelországban nem maradt német.

 

 

 

3.       A feladat a XX. századi európai diktatúrákra vonatkozik.

Párosítsa a képekhez a meghatározásokat, és írja a képek betűjeléhez a meghatározások

sorszámát! (Elemenként 0,5 pont.)

   

A                                                          B

  

         C                                                           D

                                                                             

1. Személyi kultusz érvényesült, amely legnyilvánvalóbban az ország vezetője iránti feltétlen

engedelmességben, a mértéktelen és kritikátlan dicsőítésben nyilvánult meg.

2. Erőszakkal megfosztották a parasztokat a magángazdaságaiktól.

3. A kommunisták üldözése. A zsidókkal szembeni faji gyűlölet hirdetése, a zsidóság állampolgári

jogainak korlátozása, üldözése.

4. Érvényesült a vezérelv, amely összekapcsolódott a haditermelés nagyarányú beindításával.

 

Képek betűjele                                   Meghatározások sorszáma

A)

B)

C)

D)

2 pont

 

4.       Húzza alá a megfelelő választ a forrás tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont.)

„Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben

elásná s azután a magánvállalkozókra bízná, hogy újból kiássák a bankjegyeket, nem

lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és

tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne.” (John M. Keynes)

a) A felsoroltak közül melyik volt a válság lényegi összetevője 1929-ben?

1. olajárrobbanás

2. túltermelés

3. népességrobbanás

b) Keynes szerint mit tegyen az állam a válság leküzdésére?

1. segélyezzen

2. csökkentse a munkanélküliséget

3. csökkentse a költségvetési hiányt

c) Miért alkalmas ez módszer a válság leküzdésére?

1. mert növeli a vásárlóerőt

2. mert csökkenti az árakat

3. mert csökkenti a termelést

 

5.       A feladat a két világháború közötti kor történetére vonatkozik.

Írja a fogalmakat a pontozott vonalra a meghatározások alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) ………………………………………..……..: a szovjet kényszermunkatáborok

rendszere (orosz rövidítés)

b) …………………………………………..…..: az egyéni parasztgazdaságok

felszámolása, kolhozok erőszakos

létrehozása a Szovjetunióban

c) ………………………………………………: tőkés gazdaságban ciklikusan

ismétlődő visszaesés

d) ……………………………………………….: értékpapírok és áruk adásvételére

létrehozott intézmény

2 pont

 

6.       FOGALOMMAGYARÁZAT

Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! (Elemenként 1 pont)

a) Generalplan Ost

b) kollaboráns

c) deportálás

d) kollektív felelősség

 

7.       Az alábbi feladat a világgazdaság II. világháború utáni fejlődésével kapcsolatos.

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!


Az egyes gazdasági övezetek részesedése a világkereskedelemből


a) Melyik állam(szervezet) fejlődött a legdinamikusabban 1958–1981 között? (0,5 pont)

…………………………………………………………………………………………………...

b) Melyik volt Európa legnagyobb mértékben fejlődő állama a II. világháború után?

(0,5 pont)

…………………………………………………………………………………………………...

c) Mivel magyarázható az Európai Közösség gyors fejlődése? (1 pont)

…………………………………………………………………………………………………...

d) Miért voltak sikeresek az ázsiai ún. kistigrisek? (1 pont)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Megoldás

 

1

2.       a) Igaz

b) Igaz

c) Hamis

d) Hamis

e) Hamis

f) Igaz

g) Igaz

h) Hamis

 

3.       Európai diktatúrák (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.)

A) 3.

B) 2.

C) 1.

D) 4.

 

4.       Világgazdasági válság (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.)

a) 2.

b) 2.

c) 1.

 

5.       Két világháború közötti korszak (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.)

a) gulag (GULAG)

b) kollektivizálás vagy kolhozosítás

c) gazdasági válság vagy túltermelési válság vagy válság vagy recesszió vagy dekonjunktúra

d) tőzsde (börze)

 

6.       a) Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorusszia elnémetesítésének 1941-esa terve

b) Idegen elnyomó hatalommal együttműködő ember vagy testület jelzője

c) Nemzeti vagy társadalmi hovatartozás alapján egy embercsoport erőszakos

áttelepítése/elhurcolása máshová

d) Egy nép/népcsoport egészének megbüntetése jogi szankciókkal vagy/és fizikai

bántalmazással

 

       7.  A világgazdaság a II. világháború után (Összesen 3 pont)

a) Japán (0,5 pont)

b) Németország vagy NSZK (0,5 pont)

c) vámhatárok lebontása vagy egységes piac megszületése vagy a tőke és munkaerő

szabad áramlása (1 pont)

d) Pl.: mert kis nyersanyag igényű ipari tevékenységet (mikroelektronika, számítástechnika,

robottechnika, stb.) folytattak, vagy szaktudásuk ré

Kategória: történelem feladatsor | Hozzáadta:: tanárnő
Megtekintések száma: 2348 | Letöltések: 0
*