ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 11:08 AM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Fájlok » történelem feladatsor

6. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS, A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA
2012-08-13, 3:58 PM
1.       Az alábbi szövegrészlet felhasználásával válaszoljon a kérdésekre!
„A porosz állam I. Frigyes Vilmos alatt egészen megváltozott: az új király feloszlatta a fényes udvart,s a nagy nyugdíjakat lényegesen leszállította, sokan, kik addig fogatot tartottak, most gyalog jártak,úgy, hogy azt kezdették mondani: a király a sántáknak visszaadta lábaikat. I. Frigyes (1701-1713) alattBerlin az északi Athén volt, Frigyes Vilmos alatt az északi Spárta lett. A kormányzás egész rendszerekatonai volt. A hadsereg létszámát a király erősen felemelte, de mivel a buzgalom első hevébeniparosokat is erőszakkal besoroztak, a többiek megijedtek, és sokan kivándoroltak, mi ismét az iparnak okozott tetemes kárt. A király e bajon gyorsan segített, és különös gondot fordított az ipar emelésére: szigorúan megtiltotta a gyapjú kivitelét; 1714-ben raktárat állított, melyből a szegényebb gyárosok gyapjút kaptak, melynek árát később munkájuk által megtérítették. A posztó biztos vevőt talált a hadseregben, melyet minden évben újra öltözettek. A posztószállítás még a külföldre is kiterjedt: 1725-ben megalakult az orosz kereskedelmi társulat, és porosz kereskedők szállították az orosz csapatok számára a posztót. Berlin Mars raktára lett. Mindazt, amire a hadseregnek szüksége volt, itt állították elő, és a porosz hadi felszerelési cikkeket egész Németországban keresték.” (Nagy Frigyes emlékiratából)
a) I. Frigyes Vilmos mely intézkedéseivel csökkentette az udvari kiadásokat? Nevezzen meg legalább kettőt! (1 pont)
b) Mely intézkedések nyomán vált Berlin „északi Spártává”? Soroljon fel legalább kettőt! (2 pont)
c) Az országban folyó termelés mely „területnek” a szükségleteit elégítette ki? (1 pont)
d) Milyen közgazdasági elvnek felel meg az ipar fejlesztése, támogatása? (1 pont)
e) Ezt a közgazdasági elvet mely országban vezették be először? (1 pont)
f) Értelmezze azt a megállapítást, hogy „Berlin Mars raktára lett”! (1 pont)

2.       A térképek, és előzetes ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! (10 pont)  
  

Anglia XVIII. századi háborúi

a) hétéves háború

b) osztrák örökösödési háború

c) amerikai függetlenségi háború

d) spanyol örökösödési háború

a) Mi volt a brit külpolitika elsődleges európai célja, fő iránya a XVIII. században? (1 pont)
.............................................................
b) A spanyol örökösödési háború során melyik stratégiai fontosságú pontot szerzik meg azangolok a Földközi-tenger medencéjében? (1 pont) 
...............................................................
c) Gyarmatbirodalmának megteremtéséhez elsősorban melyik nagyhatalommal kell Angliának megküzdenie? (1 pont)
..........................................................
d) Milyen következménye lett az észak amerikai gyarmatok feletti uralmat illetően a hétéves háborúnak? (1 pont)
.........................................................
e) Mi volt Anglia államformája a XVIII. században? (1 pont)
..................................................
f) A tizenhárom gyarmat közül az északiak sajátos kereskedelmi kapcsolatot építettek ki Afrikával és a karibi szigetekkel. (2 pont)
1. Afrikai kereskedelem jellemzői (kivitel, behozatal)
.....................................................................................
2. Karibi kereskedelem jellemzői (kivitel, behozatal)
.......................................................................................
g) A térképen két termék iránya hibásan szerepel. Nevezze meg a terméket és indokolja válaszát! (1 pont)
.......................................................................................................................................................
h) A XVIII. század folyamán Ázsiában hol szerez Nagy-Britannia jelentős területeket? (1 pont)
.........................................................
i) Állítsa időrendi sorrendbe (számozással) az alábbi háborúkat! (Hibátlan megoldás esetén l pont)

3. A feladat a XIX–XX. század fordulójának nagyhatalmaira vonatkozik.A források tanulmányozása után oldja meg a feladatot! (Elemenként 0,5 pont.) 5 pont

Átlagos évi növekedés (1870–1913)

Ország

Össztermelés(%/év)

Termelékenység növekedése (%/év)

Nagy-Britannia

2,2

1,5

Németország

2,9

2,1

Franciaország

1,6

1,8

USA

4,1

2,4


A források alapján nevezze meg azt a nagyhatalmat, amelyik a XX. század elejére …

a) … a legnagyobb területű gyarmatbirodalmat hozta létre.

 

b) … termelékenységének növekedése meghaladta Németországét.

 

c) …Afrikában egy nyugatról keletre kiterjedő, összefüggő gyarmati terület kialakítására törekedett.

 

d) … gazdasági ereje messze nem állt összhangban a nemzeti egység megteremtése után szerzett három afrikai területtel.

 

e) … európai ütközőállam, amelynek az afrikai gyarmata elválasztotta az angol és francia érdekterületeket

 

f) … az ún. Helgoland-Zanzibár szerződés révén 1885-ben Zanzibár területét szerezte meg.

 

(3       pont)

4. A feladat az ipari forradalom technikai változásaival kapcsolatos.
A két fénykép ugyanazt a budapesti teret ábrázolja – 100 év különbséggel. Egészítse ki a táblázatot a minta alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

 

Kép sorszáma

Az ipari forradalom vívmányai

Az ipari forradalom mely szakaszára jellemző ez a találmány?

 

1.

lóvontatású vasút

első

a)

 

villanyvilágítás

 

b)

 

gázlámpa

 

c)

 

autó

 

d)

 

kövezett út/makadám út

 

 5. A feladat a napóleoni háborúkhoz kötődik.
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján!

 
Francia megszálló csapatok Frankfurt közelében elkobzott angol árut égetnek el. (1810)
a) Melyik rendeletet érvényesítik a képen?
………………..….…………… (0,5 pont)
b) Kinek a nevéhez köthető a rendelet?
………………….……………… (0,5 pont)
c) Mikor uralkodott a rendeletet kiadó személy?
………………………………… (0,5 pont)
d) Mi volt a rendelkezés célja?
………………………………… (0,5 pont)
e) Soroljon fel kettőt a rendelkezés következményei közül! (Elemenként 1 pont.)
………………….………………
…………………………………
4 pont
5.      6.  A feladat a XIX. század eszmeáramlataira vonatkozik.
Nevezze meg a források alapján a XIX. század négy legfontosabb eszméjét (ideológiáját)! (Elemenként 1 pont.)
a) „Egy új kormány alakításának puszta gondolata elegendő ahhoz, hogy undort és félelmet váltson ki belőlünk. A Forradalom korában (az író az angol forradalomról beszél) azt akartuk, s ma is az a célunk, hogy mindazt, amink van, őseink örökségeként birtokoljuk. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy ne oltsunk be örökségünk törzsébe semmilyen sarjat, amely nem felel meg az eredeti növény természetének…” (Edmund Burke)
b) „A proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát, hogy a burzsoáziától fokról fokra elragadjon minden tőkét, hogy az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus kezében centralizáljon minden termelési szerszámot és a lehető leggyorsabban fejlessze a termelőerők tömegét […]. Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és minden termelés a társult egyének kezében összpontosult, akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét…” (Karl Marx és Friedrich Engels)
c) „Az egyén szabadságának tehát korlátozottnak kell lennie: nem lehet más emberek kárára. De ha másokat saját ügyeiben nem zavar valaki, egyszerűen csak saját meggyőződése és megítélése szerint cselekszik a rá tartozó dolgokban, ugyanazok az okok, amelyek indokolták, hogy a vélekedésnek szabadnak kell lennie, azt is indokolják, hogy az egyénnek megengedjék, hogy saját számlájára nézeteit zavartalanul átültesse a gyakorlatba.” (John Stuart Mill)
d) „A népek nem egyik napról a másikra érlelik meg kultúrájuk legjavát: semmiféle idegen nyelv ezt ki nem kényszerítheti. A nemzeti talajon növekszik a kultúra legjobban, sőt mondhatnám, csak a nemzet öröklött és tovább öröklődő nyelvében tud fejlődni.” (Johann Gottfried Herder)
a.) …………………………………………………
b.) …………………………………………………
c.) …………………………………………………
d.) …………………………………………………
4 pont

Megoldás
1. a) Pl.: Feloszlatta a fényes udvart, a nagy nyugdíjakat leszállította.
b) Intézkedések: pl. a kormányzás katonai rendszerű volt, a hadsereg létszámát erősen felemelte, erőszakosan sorozott
c) a hadsereg igényeit tartották szem előtt
d) merkantilizmus, merkantilista elképzelés
e) Franciaország
f) Berlin lett a hadsereg ellátásának központja (raktára).(Értelmileg hasonló megoldás is elfogadható!)

2. TÉRKÉPELEMZÉS (10 pont)
A térképek, és előzetes ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! a) a hatalmi egyensúly fenntartása – vagy a kontinentális egyensúly megőrzése (1pont)
b) Gibraltár (1pont)
c) Franciaországgal (1pont)
d) A hétéves háború következményeként a franciák kiszorultak a kontinensről. (1pont)
e) alkotmányos monarchia (1pont)
f) 1. Afrikai kereskedelem jellemzői: rumot szállítottak ott rabszolgákat vásároltak,(1pont)
2. Karibi kereskedelem jellemzői: melaszt hoztak, amiből rumot készítettek.(1pont)
g) A dohány és a rizs, nem Amerikába érkezik, hanem onnan szállítják(1pont)
h) Indiában (1pont)
i) Hibátlan sorrend (1pont)
Háborúk Időrend
hétéves háború 3
osztrák örökösödési háború 2
amerikai függetlenségi háború 4
spanyol örökösödési háború 1

3. Nagyhatalmi ellentétek (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont)
a) Nagy-Britannia
b) USA
c) Franciaország
d) Németország vagy Olaszország
e) Belgium
f) Németország

4.       Az ipari forradalom jellemzői (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.)
a) 2. villanyvilágítás második
b) 1. gázlámpa első
c) 2. autó második
d) 1. kövezett út/makadám út első

5.       Napóleoni háborúk (Összesen 4 pont.)
a) kontinentális (szárazföldi) zárlat vagy gazdasági blokád (0,5 pont)
b) Napóleon (0,5 pont)
c) 1804–1815 (Elfogadható még: 1804–1814.) (0,5 pont)
d) Anglia elszigetelése (gazdasági tönkretétele) (0,5 pont)
e) pl. a kontinentális Európa gazdasági válsága elmélyült; a csempészet megélénkült; néhol a hiány pótlására bizonyos iparágak fellendültek; a kikötők forgalma visszaesett; hiánypótló termékek jelentek meg (pl. répacukor); a dél-német városok gazdasága fellendült. (Elemenként 1 pont.)

6. Ideológiák (Összesen 4 pont.)
a.) konzervativizmus vagy konzervatív ideológia/eszme
b.) szocializmus vagy szocialista ideológia/eszme vagy kommunizmus vagy kommunistaideológia/eszme vagy marxizmus
c.) liberalizmus vagy liberális ideológia/eszme vagy szabadelvűség
d.) nacionalizmus vagy nacionalista ideológia/eszme vagy nemzeti eszme
Kategória: történelem feladatsor | Hozzáadta:: tanárnő
Megtekintések száma: 3586 | Letöltések: 0
*