ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 11:53 AM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Fájlok » történelem esszé

2. Középkor
2012-07-12, 1:01 AM

1. Mutassa be a források és ismeretei alapján az egyház szerepét a középkori  művelődésben és a mindennapokban! (közép, rövid)


„Isten háza tehát, amelyet egynek hiszünk, három részre oszlik: egyesek

imádkoznak, mások harcolnak, és ismét mások dolgoznak. Ez a három rész, mely

együtt létezik, nem szenvedheti a szétválasztást. A szolgálat, amit egyik végez, a

mások kettő munkájának a feltételét adja, mindenki a maga részéről köteles az

együttest segíteni.” (Adalbéron: Vers II. Róberthez, a frankok királyához)

„A jobbágyok vasárnaponként a  templomba jártak misére, itt  kötöttek  házasságot, itt

keresztelték meg a  gyermekeiket,  s elhunyt  hozzátartozóikat a templom

körüli temetőben helyezték végső nyugalomra. A nagy  egyházi ünnepeken ugyancsak a templomban  gyűltek össze,  majd a templomkertbe vonultak,  ahol a földesúr bort és húst  méretet ki számukra.” (tankönyvi  szöveg)

„Jaj annak, kit a végső perc halálos bűnben talál.  Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak.” (Assisi Szent  Ferenc)

 


2. Mutassa be a források és ismeretei alapján a középkori egyetemi oktatást (kialakulás,

működés, egyéb jellegzetességek)! Használja a középiskolai történelmi atlaszt is! (emelt, hosszú)

 

„Mindenki tudja meg, hogy a Pápa  őszentsége rendkívüli megbízatásában járunk,  hogy a párizsi egyetem javító reformjára eredményesen munkálkodjunk.  [...] A  következőképpen rendelkezünk: senki se adjon elő Párizsban a tudományokról  életének huszonegyedik éve előtt, és legalább hat évet hallgassa tudományát mielőtt  előadni kezdene  [...]; erkölcsi feddhetetlenek legyenek, és mindazokat, akik elő akarnak adni, olyan módon vessék alá vizsgának, ahogyan az rögzítve van a Párizs  érseke által kiadott iratban, amely azt a megegyezést tartalmazza, amely a kancellár

és a diákok között jött létre, s melyet megerősített és támogatott a Pápa  őszentségének megbízottja.” (Robert Courcon pápai követ; 1215)

 

„[…] Ahogyan mármost a szent tudomány a hit világosságán alapul, úgy a filozófia  az ész természetes világosságán; ezért lehetetlen, hogy azok az állítások, amelyek a  filozófiához tartoznak, ellentétesek legyenek a hittételekkel.  [...] Ha pedig  a filozófusok állításai között olyat találunk,  ami ellentétes a hittel, az nem filozófia,  hanem a filozófiának az ész hiányosságából fakadó hibás használata.” (Aquinói Szent  Tamás)

 

3. A feladat a középkori gazdasággal és kereskedelemmel kapcsolatos.        (emelt, hosszú)

Mutassa be a források és ismeretei alapján a XI–XIII. és XIV–XV. század gazdasági életének főbb jellemzőit és a helyi és a távolsági kereskedelem fejlődését!

4. A feladat az iszlám vallással kapcsolatos. (közép, rövid)

Mutassa be a források és ismeretei segítségével az iszlám vallás legfontosabb jellemzőit!

Válaszában térjen ki arra is, milyen más vallások gyakoroltak hatást az iszlám

kialakulására!       

„Az V. századig terjedő emlékek az arabok pogány istenségeinek nevét tartották fenn

(köztük van Allah és az  ő három leánya is). […] Mohamed a mekkai Kurais törzs

Hasim nemzetségének szegényebb ágából származott. Mint karavánvezető, távolsági

kereskedő útjain [az övétől eltérő vallásokat is megismert] […]; ezek elemeiből és az

arab pogányság hagyományaiból, mindezek etikai követelményeiből ötvözte új

vallását. […] A vallási hagyományok összeolvadását mutatja, hogy a Kába pogány

szentélyét Ibrahim  ősatya (az ótestamentumi Ábrahám) építette, a fekete

meteorkövet pedig Gábriel arkangyal ajándékozta egy Kurais törzsbeli  ősnek.”

(Székely György, történész)

„A Messiás, Mária fia csupán egy küldött. Már előtte is eltávoztak a küldöttek [az

élők sorából]. Az ő anyja az igazak közül való.” (Részlet a Koránból)

Kategória: történelem esszé | Hozzáadta:: tanárnő
Megtekintések száma: 1660 | Letöltések: 0
*