ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:42 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Fájlok » társadalomismeret feladatsor

társadalomismeret emelt írásbeli mintafeladatok
2012-07-11, 9:55 PM

Esszé


 1.       Hagyományos esszé  (15 pont)

 Írjon esszét a következő címmel:  A szegénység okai a mai Magyarországon.

 Megoldás:

 Kulcsszavak: társadalmi szinten: az egy főre jutó GDP alacsony, a rendszerváltás után a jövedelemolló szétnyílása, a gazdaság átstrukturálódása, bizonyos szakmák eltűnése, alacsony munkabérek, regionális különbségek, munkanélküliség, egyén szintjén: alacsony kvalifikáltság, roma  származás, fogyatékkal élés, régen ment nyugdíjba, a környéken semmi  munkalehetőség, válás


2.       Esetelemzés  (10 pont)

Ismertesd röviden, hogyan látja a cikk írója a hajléktalanok problémáit! Mennyiben értesz egyet a cikk írójával? Indokold meg véleményedet!
 1999 igen hűvösen kezdődött. A hajléktalanok lapja számára  Győri Péter, a Fővárosi Közgyűlés szociális és  lakásügyi bizottságának elnöke készít összeállítást arról, hogyan alakult az utóbbi évtizedekben a  megfagyottak száma. Rosszul. Egyre többen lettek. A
kilencvenes években már  évente két-háromszázan. Legtöbbjüket nem szállították meleg helyre az utcáról, mert otthon fagytak meg. Többnyire magányos, elfelejtett vidéki emberek.  Dési János szerint „a megfagyott hajléktalanok jó részét mi öljük meg”. „A Volán illetékese egyenesen arra hivatkozik, hogy azért nem engedik be a váróterembe a hajléktalanokat, mert nemegyszer maguk az utasok
kérik, távolítsák el a  helyiségekből őket. És senki nincs, aki – ha kell, hatalmi szóval, miniszteri  rendelettel, vezérigazgatói utasítással és a többi – azt felelné erre: lehet,  hogy a kedves polgártárs egy kicsit büdös, de ha kitesszük a fagyba, lehet, hogy megöljük. Tessék egy kicsit megértőbbnek lenni. A budapesti metróból  éjszakára kizárják a hajléktalanokat. A főváros vezetése, élén a liberális főpolgármesterrel nem utasította a BKV-t, hogy legyen szíves megoldást találni. /…/ Az  egyházak » nem gondoltak « a templomok megnyitására: » a nappali időszakban is  sok kegytárgynak kél lába «, fogalmazott egy katolikus egyházi vezető.”  (Gyilkos hideg, Népszava, 1999. január 5.)

 Megoldás
Kulcsszavak, kulcstémák:
- a hajléktalanság fogalma
- a hajléktalanság okai
- a társadalmi felelősség kérdése
- önkormányzat, egyház, egyéb intézmények
 - a személyes felelősség kérdése

3.      Forráselemzés.

A következő feladat a  külföldi munkavállalással foglalkozik. A szöveg alapján válaszoljon a  kérdésekre!

Az európaiaknak csak  mintegy 2 százaléka él származási országán kívül, egy másik EU-országban. Ez az  arány az utóbbi
harminc évben alig  változott. Bár több mint 20 olyan régió van Európában, ahol jelentős mértékű a határon  átívelő mindennapos ingázás, az ebben érintett dolgozók száma nem éri el  az 1 millió főt. Viszonylag sok lengyel és román dolgozik külföldön,  hazánk fiai kevésbé mobilak. Munkavállalás szempontjából 2006-ban a legkedveltebb magyar célpont Nagy-Britannia volt (kb. 10 ezer fővel), majd Németország és Írország, őket követi Ausztria. 2011-ben  ér véget annak az átmeneti szabályozásnak az időszaka, amely az EU-hoz később  csatlakozott országok  állampolgárait, így a magyarokat is korlátozza a szabad munkavállalásban. Az  EU demokratikus elveiből és a diszkrimináció tilalmából az következik,  hogy minden EU-tag munkavállalóra azonos munkaidőt, munkabért és juttatásokat  kell a munkaadónak biztosítania, bárhonnan is érkezzen a dolgozó. A szociális és egészségügyi ellátás tekintetében is azonos feltételek érvényesülnek,  tehát a pillanatnyi lakóhely, nem a származási ország a  döntő.  


a) Meddig korlátozzák a magyarok munkavégzését Németországban?

 b) Melyek a legmobilabb népek az újonnan csatlakozott országok közül?


 c) Lehet-e különbséget tenni egy osztrák és egy magyar munkavállaló között Bécsben? Indokolja véleményed!


 d) Említsen legalább két olyan területet, ahol jelentős a határon túli munkavállalás mértéke!


4. Döntési dilemmák, helyzetek elemzése –Érvelés

Érveljen a kollektív szabadságjogok fontossága  mellett!  (Négy jó állítással éri el a maximális pontszámot.)

Megoldás

 • az egyesülési jog alapján biztosítani kell, hogy a polgárok saját akaratukból közösségeket hozzanak létre;
• a gyülekezési jog teszi lehetővé, hogy véleményüket  közösségben is kifejezhessék az emberek;
• a szabad gondolatközléshez, illetve  véleménynyilvánításhoz való jog nemcsak minden egyén számára fontos, hanem a demokráciákban a különböző csoportok számára is
biztosítani kell ezeket;
• több vallás gyakorlásához  elengedhetetlen a hívők egyidejű jelenléte istentiszteleteken;
az egyén csak közösségben gyakorolhatja kisebbségi nyelvét, kisebbségi kultúráját, ezért fontosak   a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai.

5. Ábraelemzés

Napjaink egyik modern társadalmi jelenségét bemutató karikatúrához kapcsolódik a következő feladat.
Adjon 5 szavas címet a képnek!

Fogalmazza meg a kép mondanivalóját!
 

Teszt1.       Fogalmak magyarázata, meghatározása

Ismertesd röviden az alábbi fogalmakat!

a)      Népszavazás

b)    Állam

c)      Civil szervezetek


Megoldás:

Népszavazás: a közvetlen demokrácia (az állampolgárok közvetlenül vesznek részt, nyilvánítanak véleményt) egyik legismertebb és alkotmányjogilag részletesen szabályozott formája, amely lehet országos (a parlament hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos) vagy helyi (pl. községegyesítés). Jogalap szerint lehet kötelező és fakultatív, kötőerő szerint ügydöntő és véleményező.

Állam: egy önálló független politikai közösség szerveződése, amelynek földrajzi valósága, azaz bizonyos területe van, - jó esetben - ezen a területen élő lakossága és rendelkezik közhatalmi intézményekkel, amely a közösség szervezésével kapcsolatos feladatokat látja el.

Civil szervezetek: a társadalom és a politikai intézmények között közvetítő politikai folyamat fontos szereplői, a nem-állami, nem formálisan szervezett társadalmi-politikai tevékenység különböző formáit öleli fel. tevékenységét felügyeli, a közigazgatásban észlelt visszásságok felderítésére, orvoslására hivatott.


Fogalmak felismerése kiválasztással

Az alábbi meghatározások közül válassza ki és írja a helyes meghatározás betűjelét a négyzetbe!

Akkreditált

A) Kreditpontokat kapó

B) Az a jelenség, hogy az  új generáció tagjai magasabbak a korábbi nemzedéknél

C) Bizottság által  engedélyezett

D) Véleményét  megváltoztató személy

E) Körülményesen pontos, túlzottan rendes

F) Olyan diplomata, akinek visszavonták megbízatását, persona non grata lett    

Megoldás: C

3.      Fogalmak csoportosítása

A táblázat a klasszikus  hatalmi ágakat tartalmazza.


TÖRVÉNYHOZÁS

VÉGREHAJTÁS

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

a) Írja a táblázat megfelelő helyére az alábbi rövid  esetleírások betűjelét!

A. Február közepén kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka.

B. A miniszterelnök megnevezte az új belügyminisztert.

C. A katasztrófavédelem  kormánybiztosa a helyszínen tájékozódott a helyzetről.

D. Az ellenzék éles hangnemben kifogásolta a beterjesztett javaslatokat.

E. A másodfokú bíróság formai hibák miatt első fokra utalta vissza az ügyet.

F. A magyar köztársasági elnök felelősebb magatartást kért a pártok képviselőitől.

G. A rendőrség fokozottabb ellenőrzésekkel készül az idegenforgalmi szezonra.

H. Ma várhatóan ítélet születik a zsarátnoki brutális kettős gyilkosság ügyében.

b) Van egy esetleírás, amely nem írható be a táblázat egyetlen helyére sem. Írja ennek betűjelét az üres négyzetbe! Indokolja miért nem írható be egyetlen helyre sem? 


Indoklás:


Megoldás

 TÖRVÉNYHOZÁS

 VÉGREHAJTÁS

 IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

 A, D

B, C, G

 E, H

F

Indoklás: Magyarországon a köztársasági elnök nem köthető közvetlenül egyik hatalmi ághoz sem, szerepe ezek felettinek mondható.


4.      Fogalmak - kiegészítés

Az alábbiakban fogalom-meghatározásokat olvashat. Egészítse ki a hiányos mondatokat!

A)  ………………………  a helyi lakosok különböző csoportjai alkotják, az egyescsaládoktól kezdve a helyi egyesületig, klubokig.

B) …………………………. olyan miniszter, akinek nincs minisztériuma, az ország életében valamely fontos terület koordinálását végzi.

C) ………………………… mindig kérelemre indul, ahol a kérelmező egy vitatott kérdésben a bíróságtól döntést kér.

5.       Táblázatkitöltés, besorolás

Jelöld a megfelelő helyen, hogy az emberi jogok mely csoportjával hozhatóak kapcsolatba a felsoroltak!


 

A)      Klasszikus emberi jogok

 B)      Politikai  jogok

C)      Gazdasági, szociális és kulturális, jogok

 D)      Nemzetközi emberi jogok

 1.     Egy  biztosítási ügyekkel foglalkozó cég törvénytelenül  jutott leendő ügyfeleinek adataihoz.
  


2. Péter mivel elmúlt 18 éves, leadta voksát   az országgyűlési választásokon.
 


  3.       Dezső  egy alapítványi iskolába íratta gyermekét, mert magatartási  problémái miatt mindenhonnan eltanácsolták.


  


 
 4.       Bizonyos államokban a nőket nem tartják a férfiakkal egyenrangúnak.


 


  
Megoldás:1-B, 2-A, 3-D, 4-C

6.       Relációanalízis, igaz–hamis
Húzd alá a megfelelőt!

a) A jogi személy az egyes embertől ( a természetes személytől) elkülönülő vagyonnak vagy emberi cselekvésnek személyiséggel való felruházása jogok gyakorlása  és kötelességek vállalása végett. Igaz – Hamis

b) A modern pártok  legtöbbje napjainkban „gyűjtőpárttá” alakult,  melynek legfontosabb feladata a választók mind szélesebb körének megnyerése. Igaz – Hamis

2. a) A köztársasági  elnök korlátozva ugyan, de részt vehet és felszólalhat az  Országgyűlés ülésein.  Igaz – Hamis


b) Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy a szervezet  határain belül egységes belsőpiacot biztosítson a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának. 
Igaz – Hamis

MegoldásI/1. a: Igaz, b: Igaz

I/2. a: Hamis, b: Igaz

B.  Pszichológia

1.  Esszé (10 pont)

2.  Elemzés (5 pont)3.  Esetelemzés (5 pont)


http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/mintafeladatok-ketszintu

http://www.oh.gov.hu/3-1-6-korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi-100824-33


 


 


 

Kategória: társadalomismeret feladatsor | Hozzáadta:: tanárnő
Megtekintések száma: 2728 | Letöltések: 0
*