ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:33 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Fájlok » magyar műveltségi teszt

Arany János
2012-08-19, 1:00 PM

Arany János

 

  1. Húzza alá a hibás adatokat az Arany Jánosról szóló életrajzi szövegben! 

Nem szükséges javítania azokat. Az észrevett hibákért egyenként 0,5 pontot adunk.

„1817-ben születtem a felvidéki Nagyszalontán. Idős szüleim szeretetteljes otthont

teremtettek számomra. Akkor sem nehezteltek rám, amidőn vándorszínészi kalandozásaim

során a főszerepeim messzire szólítottak. 

Szűkebb hazámban a nagy műveltségű Teslér László javasolta: tanulmányozzam többek

között az antik tragédiákat.

Isten ajándékaként tekintettem a Petőfivel való barátságunkra.  Sándorral 1849

szeptemberének végén találkoztam utoljára. Akkor elhatároztuk:  közös ballada-gyűjteményt

adunk ki. 

A hűséges barát elvesztése nagyon fájt. Amikor balladát írtam, sokszor eszembe jutott

kedves alakja. A műfaj különösen vonzó lett számomra, és a Nagykőrösön született Híd-avatást

kiváltképp megszerettem.

Amikor a Bolond Istók négy éneke elkészült, komolyabban gondoltam angol

nyelvtudásom tökéletesítésére. Sikerült is lefordítanom a Rómeó és Júliát.

Büszke vagyok arra, hogy jutalmat, kitüntetést soha nem fogadtam el senkitől.

Boldog voltam azonban, amikor a jelentéktelennek tűnő ajándékot, egy ›kapcsos

könyvet‹ Jókai Mórtól átvehettem.”

Az elérhető pontszám:  5

 

Megoldás:

„1817-ben születtem a felvidéki Nagyszalontán. Idős szüleim szeretetteljes otthont

teremtettek számomra. Akkor sem nehezteltek rám, amidőn vándorszínészi kalandozásaim

során a főszerepeim messzire szólítottak. 

Szűkebb hazámban a nagy műveltségű  Teslér László javasolta: tanulmányozzam

többek között az antik tragédiákat.

Isten ajándékaként tekintettem a Petőfivel való barátságunkra.  Sándorral 1849

szeptemberének végén találkoztam utoljára.  Akkor elhatároztuk: közös balladagyűjteményt adunk ki.

 A hűséges barát elvesztése nagyon fájt. Amikor balladát írtam, sokszor eszembe

jutott kedves alakja. A műfaj különösen vonzó lett számomra, és  a Nagykőrösön született

Híd-avatást kiváltképp megszerettem.

Amikor a  Bolond Istók négy éneke elkészült, komolyabban gondoltam angol

nyelvtudásom tökéletesítésére. Sikerült is lefordítanom a Rómeó és Júliát.

Büszke vagyok arra, hogy jutalmat, kitüntetést soha nem fogadtam el senkitől.

Boldog voltam azonban, amikor a jelentéktelennek tűnő ajándékot, egy ›kapcsos

könyvet‹ Jókai Mórtól átvehettem.”

 

2.       ARANY JÁNOS: MAGÁNYBAN

 

Az óra lüktet lassu percegéssel,

Kimérve a megmérhetlen időt;

Ébren a honfigond virasztva mécsel,

Homlokra összébb gyűjti a redőt.

Vajúdni meddig tart még e világnak?

Sors! óraműved oly irtóztató:

Hallom kerekid, amint egybevágnak:

De nincs azokhoz számlap, mutató.

 

Jön, jön... egy istenkéz sem tartja vissza...

Mint mélybe indult sziklagörgeteg:

Élet? halál? átok, vagy áldás lesz? - Ah,

Ki mondja meg! ki élő mondja meg!

Vár tétován a nép, remegve bölcse,

Vakon előtte kétség és homály.

Idő! szakadna bár méhed gyümölcse...

Ne még, ne még - az istenért! - megállj.

 

Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen,

A kockarázás kínját érzenünk;

De nyújtanók a percet, míg vetetlen

A szörnyü csont, ha rajta mindenünk.

Egy lépés a gomolygó végtelenbe,

Holott örvényzik a lét, a halál:

És mi fogódzunk a hitvány jelenbe:

Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!

 

Még egy kevéssé... De mely kishitűség!

El, el! ne lássam e dúlt arcokat!

Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfihűség,

Bátorságot nekünk mindez nem ad?

Megvert reménnyel induljunk csatába?

Hitben feladjuk már a diadalt?...

Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába'

Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!

 

Az nem lehet, hogy milliók fohásza

Örökké visszamálljon rólad, ég!

És annyi vér – a szabadság kovásza –

Posvány maradjon, hol elönteték.

Támadni kell, mindig nagyobb körökben,

Életnek ott, hol a mártir-tetem

Magát kiforrja csendes földi rögben:

Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem.

Nem mindig ember, aki sorsot intéz;

Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;

S midőn lefáradt az erőtelen kéz,

A végzet tengelye harsog tovább;

Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl

Magát sodorni az ember fia:

De majd, ha eszmél s öntudatra épűl,

Feltűnik egy magasb hármónia.

 

És vissza nem foly az időnek árja,

Előre duzzad, feltarthatlanúl;

Csak szélein marad veszteg hinárja,

S partján a holt-viz hátra kanyarúl.

Bízvást!... mi benn vagyunk a fősodorban:

Veszhet közőlünk még talán nem egy:

De szállva, ím, elsők között a sorban,

Vásznunk dagad, hajónk előremegy!

 

(1861 április – Szépirodalmi Figyelő 1861.05.09.)

 

 

FELADATOK

 

1. Mit jelentenek az adott szóalakok?

 

mécsel,  kerekid,  gépűl

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3 pont                 

 

2. Mi a szerepe a szövegben a felkiáltásoknak, a közbevetéseknek és a hiányos monda¬tok¬nak?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 pont                 

 

3. Határozza meg a következő mondatban a tagmondatok közötti viszonyt!

 

„Az nem lehet, hogy milliók fohásza örökké visszamálljon rólad, ég!”

 

………………………………………………………………………… 2 pont                 

4. Az előreutalás, ráutalás és visszautalás nagy szerepet játszik a szövegkohézió meg¬te-rem¬tésében. Milyen nyelvi eszközök hozzák létre ezt a kohéziót? Soroljon fel legalább kettőt, példával!

 

…………………………………….………………………………….……………………

……………………...……………………………………………...………………………

4 pont                 

 

5. Milyen alakzatok, költői képek az alábbiak?

 

"Jön, jön”                                                      .………………………    1 pont                 

„Az nem lehet, hogy milliók fohásza

Örökké visszamálljon rólad, ég!

És annyi vér – a szabadság kovásza –

Posvány maradjon, hol elönteték.”                 ………..………………     1 pont                 

" Idő! szakadna bár méhed gyümölcse...”      …………..……………    1 pont                 

"jön…., mint mélybe indult sziklagörgeteg”  …………..…………...    1 pont                 

"vér – a szabadság kovásza”                           ……………………….           1 pont                 

 

6. Az alábbi beszédmódok közül (belső monológ, egyenes beszéd, függő be¬széd, szabad függő beszéd) melyikben íródott Arany János költe¬mé-nye?

……………………………………………………………………….   1 pont                 

 

7. Kik az alábbi idézetek szerzői, és mi a mű címe?

 

"…Ha majd a jognak asztalánál

Mind egyaránt foglal helyet,

Ha majd a szellem napvilága

Ragyog minden ház ablakán…”

 

Szerző: ………………………………………Cím: ………………………………….……….

 

"…Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár,

Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár.

Változik a világ, gyengül, ami erős,

S erős lesz, mi gyenge volt azelőtt.”

 

Szerző: ………………………………………Cím: ………………………………….……….

 

2 pont                 

8. Folytassa további öt sorral az alábbi memoriter-részletet!

 

"…oly szent akarat

Hiába sorvadozzanak

………………………………….………………..………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

………..……………………………………………………

 

 

9. Mi a hajó-toposz konkrét jelentése Arany versében? Válaszoljon egy-két kulcsszóval!

…….……………………………………...…………………..……. 1 pont                 

 

 

10. Kitől származik a hajó képének ilyen allegorikus használata?

………………………………………………………………...…….  1 pont                 

 

 

11. Mi a „Sors” konkrét jelentése Arany versében? Válaszoljon egy-két kulcs-szóval!

……..……………………………………………………………….   1 pont                 

 

 

12. Arany verse kapcsolatba hozható a hazafias költészet hagyományával. Melyik korszakra jellemző ez a hagyomány? Nevezzen meg egy-két jelentős verset!

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….     

                2 pont                 

 

 

13. Nevezzen meg legalább egy olyan lírai alkotást a magyar irodalomból, amelyben meghatározó a magány életérzése!

 

 

Szerző: ….………………………………………………………….

A mű címe: ……...………………………………………………….          

                1 pont                 

 

 

 

 

14. Hogyan kapcsolódnak Arany életművéhez a következő nevek, fogalmak?

Ilosvai Selymes Péter: …………………………………………….      1 pont                 

Bolond Istók: ………………………………………………………            1 pont                 

Koszorú: ……………………………………………………………              1 pont                 

Hamlet: ……………………………………………………………                1 pont                 

Kapcsos könyv: ……………………………………………………           1 pont                 

 

 

15. Mi jellemzi a költemény verselését?

…………………………………………………………………….      1 pont                 

 

 

16. Mi a tiszta rím és az asszonánc? Hozzon a versből egy-egy példát! 

 

……………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….   2 pont                 

 

 

17. Kinek a kéziratban olvasott művéről írta Arany János: „úgy compositiójá¬ban, mint conceptiojában jeles mű”?

……………………………………………………………………..….                1 pont                 

 

 

18. Egyik méltatója volt nemzeti történelmi tragédiánknak. Töredékben maradt értelmezésében három körbe rendezi a szereplőket.

      Kinek melyik művéről van szó?

……………………………………………………………………….   1 pont                 

 

 

19. Akadémiai székfoglaló értekezésében az európai és a magyar barokk két alakját kapcsolja össze. Kiket?

…………………………………………………………….…………. 1 pont                 

 

 

20. Bár németről fordítja az elbeszélést magyarra, annyira tetszik neki, hogy a főszereplő nevét – Akakij Akakijevicsét – többször álnévként használja. Kinek melyik művéről van szó?

……………………………………………………………………….   1 pont                 

 

 

21. Írjon ki a szövegből egy szállóigévé vált gondolatot! Határozza meg, mi a szállóige!

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….   1 pont                 

                1 pont                 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

Megoldás

1. Mit jelentenek az adott szóalakok?

 

mécsel,  kerekid, gépűl

 

mécsel: az alak a méccsel való világításra utal, ’világít’ vagy ’virraszt’

 

kerekid: régies alak, ’kerekeid’ jelentésben szerepel a szövegben

 

gépűl: -ul/-ül képző, ’gépként, gép módjára’ jelentésű lesz a szó

 

Helyes válaszonként egy pont. Elfogadható, ha csak a jelentés szerepel, magyarázat nélkül.

3 pont  

 

2. Mi a szerepe a szövegben a felkiáltásoknak, a közbevetéseknek és a hiá¬nyos monda-tok¬nak?

Az élőbeszédre utalnak, ugyanakkor a belső monológban a töprengést, a vélemény kiala¬ku¬lá-sának bizonytalanságát, a zaklatott lelkiállapotot adják vissza.

Más megoldás is elfogadható. A megfelelő válasz feltétele legalább két kulcsszó meg¬je¬lölése.

1 pont  

 

3. Határozza meg a következő mondatban a tagmondatok közötti viszonyt!

 

„Az nem lehet, hogy milliók fohásza örökké visszamálljon rólad, ég!”

 

alanyi alárendelő szerkezet

 

Ha a vizsgázó csak az alárendelő szerkezetet ismeri fel: 1 pont

2 pont  

 

 

4. Az előreutalás, ráutalás és visszautalás nagy szerepet játszik a szövegkohézió meg¬te-rem¬tésében. Milyen nyelvi eszközök hozzák létre ezt a kohéziót? Soroljon fel legalább kettőt, példával!

 

névmások, névmási határozószók: pl. meddig, oly, azokhoz, ki, előtte, e, rajta, mi, mely, mindez, az, rólad, annyi, ott, midőn, olykor, magát stb.

 

jelek, ragok, névutók: pl. gyűjti, óraműved, kerekid, egybevágnak stb.

 

ismétlések: pl. jön, idő, kétség, halál stb.

 

szinonimák: pl. óra - óramű; remény – hit

 

Csak a megfelelő példával illusztrált eszköz fogadható el. Önmagában a példa nem ér pontot.

 

4 pont  

 

5. Milyen alakzatok, költői képek az alábbiak?

 

"Jön, jön”:  szóismétlés, (gemináció), alliteráció; halmozás         1 pont  

„Az nem lehet, hogy milliók fohásza

Örökké visszamálljon rólad, ég!

És annyi vér – a szabadság kovásza –

Posvány maradjon, hol elönteték.” párhuzam, evokáció             1 pont  

" Idő! szakadna bár méhed gyümölcse...”: evokáció, megszólítás (aposztrofé) 1 pont  

"jön…., mint mélybe indult sziklagörgeteg”: hasonlat    1 pont  

"vér – a szabadság kovásza”: (kéttagú, teljes vagy kifejtett) metafora  1 pont  

 

Elfogadható egyetlen kulcselem megjelölése is.

 

6. Az alábbi beszédmódok közül (belső monológ, egyenes beszéd, függő be¬széd, szabad függő beszéd) melyikben íródott Arany János költe¬mé¬nye?

belső monológ 1 pont  

 

 

7. Kik az alábbi idézetek szerzői és mi a mű címe?

 

"…Ha majd a jognak asztalánál

Mind egyaránt foglal helyet,

Ha majd a szellem napvilága

Ragyog minden ház ablakán…”

 

Szerző: PETŐFI SÁNDOR: A XIX. század költői

 

"…Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár,

Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár.

Változik a világ, gyengül, ami erős,

S erős lesz, mi gyenge volt azelőtt.”

 

Szerző: ARANY JÁNOS Toldi estéje

 

Teljes, hibátlan válasz: 1 pont

2 pont  

 

8. Folytassa további öt sorral az alábbi memoriter-részletet!

 

"…oly szent akarat

Hiába sorvadozzanak

Egy átoksúly alatt.

 

Még jőni kell, még jőni fog

Egy jobb kor, melly után

Buzgó imádság epedez

Százezrek ajakán.”

 

Helyesírási, tördelési hibáért nem jár levonás. Egy szótévesztés vagy szórendcsere: 1 pont

 

 

9. Mi a hajó-toposz konkrét jelentése Arany versében? Válaszoljon egy-két kulcs¬szóval!

az állam, a (magyar) haza, a (magyar) társadalom            1 pont  

 

A helyes válasz a fentiek egyike, vagy szinonimájuk.

 

 

10. Kitől származik a hajó képének ilyen allegorikus használata?

      Horatius        1 pont  

 

 

11. Mi a „Sors” konkrét jelentése Arany versében? Válaszoljon egy-két kulcsszóval!

 

      idő, történelem, megváltoztathatatlanság    1 pont  

 

A helyes válasz a fentiek egyike, vagy szinonimájuk.

 

 

12. Arany verse kapcsolatba hozható a hazafias költészet hagyományával. Melyik korszakra jellemző ez a hagyomány?  Nevezzen meg egy-két jelentős verset!

reformkor/romantika; Kölcsey: Zrínyi második éneke; Vörösmarty: Szózat        2 pont  

 

 A korszak  megnevezése: 1 pont; verspélda: 1 pont

13. Nevezzen meg legalább egy olyan lírai alkotást a magyar irodalomból, amelyben meghatározó a magány életérzése.

számos mű elfogadható, pl. Csokonai: A Magánossághoz, Berzsenyi elégiái, Arany: Kertben stb.            1 pont  

 

 

14. Hogyan kapcsolódnak Arany életművéhez a következő nevek, dátumok, fogalmak?

Ilosvai Selymes Péter: széphistóriáját használta alapként a Toldi és a Toldi estéje című elbeszélő költeményeinek megírásához      1 pont  

Bolond Istók: (töredékben maradt) verses regényének címe (s egyben önéletrajzi ihletésű címszereplője)      1 pont  

Koszorú: folyóiratának címe (1862-1865)             1 pont  

Hamlet: a Shakespeare-dráma híres fordítása   1 pont  

Kapcsos könyv: Arany ebbe írta az Őszikék versciklus darabjait (az emlék-könyv Gyulai Pál ajándéka) 1 pont  

 

Az egyes kulcsinformációk elégségesek, kifejtés nélkül is. A zárójeles információk nem feltételei a helyes válasznak.

 

 

15. Mi jellemzi a költemény verselését?

Rímes-időmértékes vagy nyugat-európai (10-11 szótagos jambikus sorok, egyfajta stanzába – ababcdcd – szervezetten)                1 pont  

 

A helyes válasz a rímre és az időmértékes verselésre/ jambikus lejtésre is utal.

 

 

16. Mi a tiszta rím és asszonánc? Hozzon a versből egy-egy példát! 

tiszta rím: mind a magánhangzók, mind a mássalhangzók meg¬egyez¬nek;

pl. világnak – egybevágnak

asszonánc: a magánhangzók megegyeznek, a mássalhangzók nem, hanem egymásnak vagy valamilyen párjai (zöngésség, képzés helye, képzés módja) vagy semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással; pl. percegéssel – mécsel  1 pont  

 

                1 pont  

 

Csak a megfelelő példával illusztrált definíció fogadható el. Önmagában a példa nem ér pontot.

 

 

17. Kinek a kéziratban olvasott művéről írta Arany János: „úgy compositiójá¬ban, mint conceptiojában jeles mű”?

 

Madách Imre: Az ember tragédiája        1 pont  

 

 

 

18. Egyik méltatója volt nemzeti történelmi tragédiánknak. Töredékben maradt értel-me¬zésében három körbe rendezi a szereplőket. Kinek, melyik művéről van szó?

Katona József: Bánk bán              1 pont  

 

 

19. Akadémiai székfoglaló értekezésében az európai és a magyar barokk két alakját kapcsolja össze. Kiket?

Zrínyi Miklóst és Tassót                1 pont  

 

 

20. Bár németről fordítja az elbeszélést magyarra, annyira tetszik neki, hogy a főszereplő nevét – Akakij Akakijevicsét – többször álnévként használja. Kinek melyik művéről van szó?

Gogol: A köpönyeg        1 pont  

 

 

21. Írjon ki a szövegből egy szállóigévé vált gondolatot. Határozza meg, mi a szállóige.

„vissza nem foly az időnek árja”

 

irodalmi műből vagy híres ember mondásából állandósult kifejezés, szókapcsolat, amely közhelyszerűen használatos egy-egy adott helyzetben    1 pont  

                1 pont  

 

Az idézet folytatása nem hiba. A definíció két kulcseleme a szállóige nyelvi forrása és az állandósult jelleg.

 

Kategória: magyar műveltségi teszt | Hozzáadta:: tanárnő
Megtekintések száma: 2615 | Letöltések: 0
*